eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3162

NGC 3162
Objekt NGC 3162 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3162 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.10'x2.7'
veľkosť: V=11.6m; B=12.2m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h13m31.5s; Dec= 22°44'14"
RedShift (z): 0.004330
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3162: na základe množstva červeného posunu (z) - 18.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3162 : PGC 29800, NGC 3575, UGC 5510, MCG 4-24-19, CGCG 123-26, IRAS 10107+2259

Blízke objekty: NGC 3160, NGC 3161, NGC 3163, NGC 3164

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.