eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3168

NGC 3168
Objekt NGC 3168 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3168 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.9'
magnitud: V=13.4m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h16m23s; Dec= 60°14'6"
rödförskjutning (z): 0.031515
Avståndet från solen till NGC 3168: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 133.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3168 : PGC 30001, UGC 5536, MCG 10-15-52, CGCG 290-23

Närliggande objekt: NGC 3166, NGC 3167, NGC 3169, NGC 3170

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.