eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3197

NGC 3197
Voorwerp NGC 3197 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3197 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Draconis
Type: Sbc -
De hoekige afmetingen: 1.30'x1.0'
omvang: V=13.5m; B=14.3m
De helderheid van het oppervlak: 13.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h14m27.3s; Dec= 77°49'13"
roodverschuiving (z): 0.026975
De afstand van de zon tot NGC 3197: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 113.9 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3197 : PGC 29870, UGC 5500, MCG 13-8-9, CGCG 351-10, CGCG 350-45

Objecten in de buurt: NGC 3195, NGC 3196, NGC 3198, NGC 3199

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.