eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3205

NGC 3205
Objekt NGC 3205 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3205 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: P -
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.1'
magnitud: V=13.3m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h20m50s; Dec= 42°58'18"
rödförskjutning (z): 0.023486
Avståndet från solen till NGC 3205: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 99.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3205 : PGC 30254, UGC 5585, MCG 7-21-42, CGCG 211-46

Närliggande objekt: NGC 3203, NGC 3204, NGC 3206, NGC 3207

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.