eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3207

NGC 3207
Objekt NGC 3207 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3207 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: P -
Uhlové rozmery: 1.30'x0.8'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h21m0.5s; Dec= 42°59'9"
RedShift (z): 0.023390
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3207: na základe množstva červeného posunu (z) - 98.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3207 : PGC 30267, UGC 5587, MCG 7-21-43, CGCG 211-47, NPM1G +43.0161

Blízke objekty: NGC 3205, NGC 3206, NGC 3208, NGC 3209

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.