eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3241

NGC 3241
Objekt NGC 3241 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3241 - galaxie v súhvezdí Výveva
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.40'x1.6'
veľkosť: V=12.2m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h24m17s; Dec= -32°29'0"
RedShift (z): 0.010070
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3241: na základe množstva červeného posunu (z) - 42.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3241 : PGC 30498, ESO 436-16, MCG -5-25-2, IRAS 10220-3213

Blízke objekty: NGC 3239, NGC 3240, NGC 3242, NGC 3243

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.