eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3256A

NGC 3256A
Objekt NGC 3256A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3256A - galax i stjärnbild Velorum
Typ: SBm - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.6'
magnitud: V=14.4m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h25m51.1s; Dec= -43°44'51"
rödförskjutning (z): 0.009487
Avståndet från solen till NGC 3256A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 40.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3256A : PGC 30626, ESO 263-34, AM 1023-432

Närliggande objekt: NGC 3256C, NGC 3256, NGC 3257, NGC 3258

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.