eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3261

NGC 3261
Objekt NGC 3261 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3261 - galaxie v súhvezdí Plachty
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.50'x2.8'
veľkosť: V=11.2m; B=12.0m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h29m1.4s; Dec= -44°39'27"
RedShift (z): 0.008549
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3261: na základe množstva červeného posunu (z) - 36.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3261 : PGC 30868, ESO 263-40, MCG -7-22-15, AM 1026-442, IRAS 10268-4423

Blízke objekty: NGC 3259, NGC 3260, NGC 3262, NGC 3263

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.