eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3262

NGC 3262
Objekt NGC 3262 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3262 - galax i stjärnbild Velorum
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.7'
magnitud: V=13.2m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h29m6.1s; Dec= -44°9'36"
rödförskjutning (z): 0.009553
Avståndet från solen till NGC 3262: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 40.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3262 : PGC 30876, ESO 263-42, MCG -7-22-17

Närliggande objekt: NGC 3260, NGC 3261, NGC 3263, NGC 3264

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.