eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3272

NGC 3272
Objekt NGC 3272 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 3272 - dvě hvězdy v souhvězdí Leonis Minoris
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 10h31m48.1s; Dec= 28°28'10"

Nedaleko objekty: NGC 3270, NGC 3271, NGC 3273, NGC 3274

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.