eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3278

NGC 3278
Voorwerp NGC 3278 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3278 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Antliae
Type: Sc - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.30'x0.9'
omvang: V=12.2m; B=12.9m
De helderheid van het oppervlak: 12.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h31m35.5s; Dec= -39°57'21"
roodverschuiving (z): 0.009877
De afstand van de zon tot NGC 3278: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 41.7 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3278 : PGC 31068, ESO 317-43, MCG -7-22-21, IRAS 10293-3941

Objecten in de buurt: NGC 3276, NGC 3277, NGC 3279, NGC 3280B

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.