eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3279

NGC 3279
Objekt NGC 3279 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3279 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Scd -
Vinkeldimensionerna: 2.90'x0.4'
magnitud: V=13.4m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h34m42.6s; Dec= 11°11'49"
rödförskjutning (z): 0.004650
Avståndet från solen till NGC 3279: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3279 : PGC 31302, IC 622, UGC 5741, MCG 2-27-27, IRAS 10320+1127, CGCG 65-59, FGC 1100, Todd 30

Närliggande objekt: NGC 3277, NGC 3278, NGC 3280B, NGC 3280C

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.