eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3295A

NGC 3295A
Objekt NGC 3295A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3295A - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.5'
magnitud: V=14.7m; B=15.7m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h32m43.8s; Dec= -12°38'12"
rödförskjutning (z): 0.029527
Avståndet från solen till NGC 3295A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 124.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3295A : PGC 31153, IC 617, MCG -2-27-6, NPM1G -12.0321, NGC 3280A

Närliggande objekt: NGC 3294, NGC 3295C, NGC 3295B, NGC 3296

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.