eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3324

NGC 3324
Voorwerp NGC 3324 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3324 - nevelvlek in het sterrenbeeld Carinae
Type: EN -
De hoekige afmetingen: 16.00'x14.0'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h37m19.3s; Dec= -58°38'3"
Andere namen van het object NGC 3324 : ESO 128-EN6

Objecten in de buurt: NGC 3322, NGC 3323, NGC 3325, NGC 3326

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.