eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3329

NGC 3329
Objekt NGC 3329 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3329 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.1'
magnitud: V=12.2m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h44m39s; Dec= 76°48'35"
rödförskjutning (z): 0.006498
Avståndet från solen till NGC 3329: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 27.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3329 : PGC 32059, NGC 3397, UGC 5837, MCG 13-8-33, CGCG 351-34, IRAS 10405+7704

Närliggande objekt: NGC 3327, NGC 3328, NGC 3330, NGC 3331

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.