eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3338

NGC 3338
Objekt NGC 3338 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3338 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 5.70'x3.4'
magnitud: V=11.1m; B=11.6m
Ytans ljusstyrka: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h42m7.6s; Dec= 13°44'48"
rödförskjutning (z): 0.004343
Avståndet från solen till NGC 3338: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 18.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3338 : PGC 31883, UGC 5826, MCG 2-27-41, CGCG 65-87

Närliggande objekt: NGC 3336, NGC 3337, NGC 3339, NGC 3340

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.