eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 333B

NGC 333B
Objekt NGC 333B je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 333B - galaxie v souhvězdí Ceti
Typ: S? -
Úhlové rozměry: 0.30'x0.2'
velikosti: V=14.7m; B=15.6m
Jas povrchu: 11.5 mag/arcmin2
Souřadnice epochy J2000: Ra= 0h58m50.9s; Dec= -16°28'19"
Jiné názvy objektu NGC 333B : PGC 3073571

Nedaleko objekty: NGC 331, NGC 332, NGC 333, NGC 333A

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.