eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3377

NGC 3377
objekt NGC 3377 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3377 - galakse i stjernebildet Leonis
Typen: E5 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 5.00'x3.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.4m; B=11.2m
Overflate lysstyrke: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t47m42.3s; Dec= 13°59'9"
Rødforskyvning (z): 0.002218
Avstand fra solen til NGC 3377: basert på redshiftverdien (z) - 9.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3377 : PGC 32249, UGC 5899, MCG 2-28-9, CGCG 66-16

Naboobjekter: NGC 3375, NGC 3376, NGC 3377A, NGC 3378

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.