eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3447A

NGC 3447A
Objekt NGC 3447A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3447A - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: IBm/P -
Uhlové rozmery: 1.50'x0.8'
veľkosť: V=12.5m; B=13.1m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h53m30.3s; Dec= 16°47'5"
RedShift (z): 0.003425
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3447A: na základe množstva červeného posunu (z) - 14.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3447A : PGC 32700, UGC 6007, MCG 3-28-28, VV 252, KCPG 255B

Blízke objekty: NGC 3446, NGC 3447, NGC 3448, NGC 3449

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.