eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3464

NGC 3464
Objekt NGC 3464 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3464 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.50'x1.7'
veľkosť: V=12.6m; B=13.0m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h54m39.8s; Dec= -21°3'59"
RedShift (z): 0.012462
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3464: na základe množstva červeného posunu (z) - 52.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3464 : PGC 32778, ESO 569-22, MCG -3-28-21, UGCA 222, IRAS 10521-2047

Blízke objekty: NGC 3462, NGC 3463, NGC 3465, NGC 3466

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.