eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3467

NGC 3467
Objekt NGC 3467 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3467 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.8'
magnitud: V=13.4m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h56m44.1s; Dec= 9°45'32"
rödförskjutning (z): 0.031615
Avståndet från solen till NGC 3467: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 133.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3467 : PGC 32903, UGC 6045, MCG 2-28-30, CGCG 66-67

Närliggande objekt: NGC 3465, NGC 3466, NGC 3468, NGC 3469

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.