eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3470

NGC 3470
Objekt NGC 3470 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3470 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.50'x1.2'
veľkosť: V=13.2m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h58m44.8s; Dec= 59°30'38"
RedShift (z): 0.021842
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3470: na základe množstva červeného posunu (z) - 92.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3470 : PGC 33040, UGC 6060, MCG 10-16-38, CGCG 291-16, KCPG 259A

Blízke objekty: NGC 3468, NGC 3469, NGC 3471, NGC 3472

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.