eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3484

NGC 3484
Voorwerp NGC 3484 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3484 - door Henry Dreyer zei coördinaten, het object werd niet opnieuw gevonden;
in het sterrenbeeld Draconis
Type: NF -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h3m6s; Dec= 75°49'6"

Objecten in de buurt: NGC 3482, NGC 3483, NGC 3485, NGC 3486

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.