eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3488

NGC 3488
Objekt NGC 3488 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3488 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.80'x1.2'
veľkosť: V=12.9m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h1m23.6s; Dec= 57°40'39"
RedShift (z): 0.009987
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3488: na základe množstva červeného posunu (z) - 42.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3488 : PGC 33242, UGC 6096, MCG 10-16-45, CGCG 291-22, IRAS 10583+5756

Blízke objekty: NGC 3486, NGC 3487, NGC 3489, NGC 3490

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.