eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 349

NGC 349
Voorwerp NGC 349 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 349 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ceti
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 1.30'x1.2'
omvang: V=13.1m; B=14.1m
De helderheid van het oppervlak: 13.7 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h1m50.7s; Dec= -6°47'59"
roodverschuiving (z): 0.019967
De afstand van de zon tot NGC 349: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 84.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 349 : PGC 3687, MCG -1-3-68

Objecten in de buurt: NGC 347, NGC 348, NGC 350, NGC 351

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.