eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3504

NGC 3504
Objekt NGC 3504 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3504 - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.70'x2.1'
veľkosť: V=11.1m; B=11.8m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h3m11.1s; Dec= 27°58'23"
RedShift (z): 0.005087
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3504: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3504 : PGC 33371, UGC 6118, MCG 5-26-39, CGCG 155-49, KUG 1100+282, IRAS 11004+2814

Blízke objekty: NGC 3502, NGC 3503, NGC 3505, NGC 3506

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.