eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3506

NGC 3506
Objekt NGC 3506 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3506 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x1.0'
magnitud: V=12.5m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h3m12.8s; Dec= 11°4'37"
rödförskjutning (z): 0.021358
Avståndet från solen till NGC 3506: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 90.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3506 : PGC 33379, UGC 6120, MCG 2-28-47, CGCG 66-105, ARAK 273

Närliggande objekt: NGC 3504, NGC 3505, NGC 3507, NGC 3508

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.