eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 351

NGC 351
Objekt NGC 351 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 351 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.8'
magnitud: V=13.2m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h1m57.8s; Dec= -1°56'11"
rödförskjutning (z): 0.014093
Avståndet från solen till NGC 351: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 59.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 351 : PGC 3693, UGC 639, MCG 0-3-57, CGCG 384-57

Närliggande objekt: NGC 349, NGC 350, NGC 352, NGC 353

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.