eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3545

NGC 3545
Objekt NGC 3545 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3545 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.5'
veľkosť: V=13.8m; B=14.8m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h10m13.1s; Dec= 36°58'1"
RedShift (z): 0.028887
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3545: na základe množstva červeného posunu (z) - 122.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3545 : PGC 33894, NGC 3545A, MCG 6-25-17, CGCG 185-15, KCPG 273B, VV 182, NPM1G +37.0304

Blízke objekty: NGC 3544, NGC 3545A, NGC 3545B, NGC 3546

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.