eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3553

NGC 3553
Objekt NGC 3553 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3553 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.3'
magnitud: V=14.1m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h10m40.3s; Dec= 28°41'9"
rödförskjutning (z): 0.032572
Avståndet från solen till NGC 3553: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 137.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3553 : PGC 33933, MCG 5-27-4, CGCG 156-6, CGCG 155-85, NPM1G +29.0207, * or gxy 10" sf

Närliggande objekt: NGC 3551, NGC 3552, NGC 3554, NGC 3555

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.