eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3561A

NGC 3561A
Objekt NGC 3561A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3561A - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.80'x0.8'
veľkosť: V=13.8m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h11m13.2s; Dec= 28°41'48"
RedShift (z): 0.029367
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3561A: na základe množstva červeného posunu (z) - 124.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3561A : PGC 33991, NGC 3561, UGC 6224, MCG 5-27-10, CGCG 155-90, CGCG 156-11, DRCG 23-78, Arp 105, VV 237, Ambartsumians knot 30" s

Blízke objekty: NGC 3559, NGC 3560, NGC 3561, NGC 3561B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.