eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3562

NGC 3562
Voorwerp NGC 3562 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3562 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Draconis
Type: E2 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.70'x1.3'
omvang: V=12.2m; B=13.2m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h12m58.4s; Dec= 72°52'45"
roodverschuiving (z): 0.022509
De afstand van de zon tot NGC 3562: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 95.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3562 : PGC 34134, UGC 6242, MCG 12-11-11, CGCG 334-13

Objecten in de buurt: NGC 3561, NGC 3561B, NGC 3563, NGC 3563B

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.