eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3587

NGC 3587
objekt NGC 3587 ligger akkurat i midten av bildet.

M97, NGC3587 - planetarisk tåke i stjernebildet Ursae Majoris
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.83'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.9m; B=12.0m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t14m47.7s; Dec= 55°1'10"
Avstand fra solen til NGC 3587: 2.6 tusen lysår;
Andre objektnavn NGC 3587 : M 97, PK 148+57.1, CS=15.9, Owl nebula

Naboobjekter: NGC 3585, NGC 3586, NGC 3588-2, NGC 3588-1

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.