eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 36

NGC 36
Objekt NGC 36 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 36 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.20'x1.1'
veľkosť: V=13.3m; B=14.1m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h11m22.4s; Dec= 6°23'20"
RedShift (z): 0.020114
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 36: na základe množstva červeného posunu (z) - 85.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 36 : PGC 798, UGC 106, MCG 1-1-43, CGCG 408-40, IRAS 00088+0606

Blízke objekty: NGC 34, NGC 35, NGC 37, NGC 38

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.