eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3602

NGC 3602
Objekt NGC 3602 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3602 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.2'
magnitud: V=15.0m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h15m48.3s; Dec= 17°24'58"
rödförskjutning (z): 0.020000
Avståndet från solen till NGC 3602: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 84.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3602 : PGC 34351, MCG 3-29-17, CGCG 96-17

Närliggande objekt: NGC 3600, NGC 3601, NGC 3603, NGC 3604

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.