eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3651-1

NGC 3651-1
Objekt NGC 3651-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3651-1 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x1.1'
magnitud: V=13.6m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h22m26.3s; Dec= 24°17'56"
rödförskjutning (z): 0.025438
Avståndet från solen till NGC 3651-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 107.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3651-1 : PGC 34898, UGC 6388, MCG 4-27-28, CGCG 126-42, HCG 51A

Närliggande objekt: NGC 3649, NGC 3650, NGC 3651-2, NGC 3652

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.