eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3653

NGC 3653
Objekt NGC 3653 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3653 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.60'x0.4'
veľkosť: V=13.7m; B=14.7m
Jas povrchu: 12.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h22m30s; Dec= 24°16'47"
RedShift (z): 0.029694
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3653: na základe množstva červeného posunu (z) - 125.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3653 : PGC 34905, MCG 4-27-29, CGCG 126-44, HCG 51C, NPM1G +24.0240

Blízke objekty: NGC 3651-2, NGC 3652, NGC 3654, NGC 3655

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.