eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3656

NGC 3656
Objekt NGC 3656 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3656 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: E? -
Uhlové rozmery: 1.60'x1.6'
veľkosť: V=12.3m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h23m38.6s; Dec= 53°50'32"
RedShift (z): 0.009640
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3656: na základe množstva červeného posunu (z) - 40.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3656 : PGC 34989, UGC 6403, MCG 9-19-63, CGCG 268-29, IRAS 11208+5406, Arp 155, VV 22, KCPG 282B

Blízke objekty: NGC 3654, NGC 3655, NGC 3657, NGC 3658

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.