eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3667A

NGC 3667A
Objekt NGC 3667A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3667A - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.50'x1.1'
veľkosť: V=13.0m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h24m16.9s; Dec= -13°51'24"
RedShift (z): 0.017849
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3667A: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3667A : PGC 35028, NGC 3667, MCG -2-29-25, NPM1G -13.0324

Blízke objekty: NGC 3666, NGC 3667B, NGC 3667, NGC 3668

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.