eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3672

NGC 3672
Objekt NGC 3672 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3672 - galax i stjärnbild Crateris
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 4.00'x1.8'
magnitud: V=11.4m; B=12.1m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h25m2.3s; Dec= -9°47'41"
rödförskjutning (z): 0.006211
Avståndet från solen till NGC 3672: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 26.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3672 : PGC 35088, MCG -2-29-28, UGCA 235, IRAS 11225-0931

Närliggande objekt: NGC 3670, NGC 3671, NGC 3673, NGC 3674

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.