eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3685

NGC 3685
Objekt NGC 3685 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3685 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.4'
magnitud: V=14.1m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h28m16.2s; Dec= 4°19'39"
rödförskjutning (z): 0.028743
Avståndet från solen till NGC 3685: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 121.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3685 : PGC 35305, MCG 1-29-45, CGCG 39-192, KCPG 287B, Todd 9

Närliggande objekt: NGC 3683, NGC 3684, NGC 3686, NGC 3687

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.