eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3686

NGC 3686
Objekt NGC 3686 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3686 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.10'x2.4'
veľkosť: V=11.3m; B=11.9m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h27m44.1s; Dec= 17°13'24"
RedShift (z): 0.003856
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3686: na základe množstva červeného posunu (z) - 16.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3686 : PGC 35268, UGC 6460, MCG 3-29-51, CGCG 96-49, IRAS 11251+1729

Blízke objekty: NGC 3684, NGC 3685, NGC 3687, NGC 3688

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.