eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3696

NGC 3696
objekt NGC 3696 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3696 - galakse i stjernebildet Crateris
Typen: Sc - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'x0.8'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.1m; B=14.8m
Overflate lysstyrke: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t28m43.9s; Dec= -11°16'59"
Rødforskyvning (z): 0.017872
Avstand fra solen til NGC 3696: basert på redshiftverdien (z) - 75.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3696 : PGC 35340

Naboobjekter: NGC 3694, NGC 3695, NGC 3697A, NGC 3697

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.