eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 370

NGC 370
Voorwerp NGC 370 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 370 - drie sterren in het sterrenbeeld Piscium
Type: *3 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h6m44.6s; Dec= 32°25'45"
Andere namen van het object NGC 370 : NGC 372

Objecten in de buurt: NGC 368, NGC 369, NGC 371, NGC 372

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.