eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3726

NGC 3726
Objekt NGC 3726 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3726 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 6.00'x4.1'
veľkosť: V=10.4m; B=10.9m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h33m20.8s; Dec= 47°1'40"
RedShift (z): 0.002887
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3726: na základe množstva červeného posunu (z) - 12.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3726 : PGC 35676, UGC 6537, MCG 8-21-51, CGCG 242-45, IRAS 11306+4718

Blízke objekty: NGC 3724, NGC 3725, NGC 3727, NGC 3728

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.