eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3746

NGC 3746
Objekt NGC 3746 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3746 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.5'
veľkosť: V=14.1m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h37m43.6s; Dec= 22°0'35"
RedShift (z): 0.030094
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3746: na základe množstva červeného posunu (z) - 127.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3746 : PGC 35997, UGC 6597, MCG 4-28-5, CGCG 127-6, VV 282, Arp 320, HCG 57B, Copeland septet

Blízke objekty: NGC 3744, NGC 3745, NGC 3747, NGC 3748

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.