eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3753

NGC 3753
Objekt NGC 3753 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3753 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.70'x0.5'
magnitud: V=13.7m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h37m53.8s; Dec= 21°58'53"
rödförskjutning (z): 0.029110
Avståndet från solen till NGC 3753: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 123.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3753 : PGC 36016, UGC 6602, MCG 4-28-10, CGCG 127-12, VV 282, Arp 320, HCG 57A, Copeland septet

Närliggande objekt: NGC 3751, NGC 3752, NGC 3754, NGC 3755

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.