eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3764

NGC 3764
Objekt NGC 3764 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3764 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: P -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=14.7m; B=15.7m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h36m54.5s; Dec= 17°53'21"
RedShift (z): 0.011448
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3764: na základe množstva červeného posunu (z) - 48.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3764 : PGC 35930, MCG 3-30-20, CGCG 97-25, 2ZW 52, NPM1G +18.0302

Blízke objekty: NGC 3762, NGC 3763, NGC 3765, NGC 3766

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.