eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3769

NGC 3769
Objekt NGC 3769 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3769 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.90'x1.0'
veľkosť: V=11.7m; B=12.6m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h37m44.1s; Dec= 47°53'36"
RedShift (z): 0.002459
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3769: na základe množstva červeného posunu (z) - 10.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3769 : PGC 35999, UGC 6595, MCG 8-21-76, CGCG 242-65, Arp 280, KCPG 294A

Blízke objekty: NGC 3767, NGC 3768, NGC 3769A, NGC 3770

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.