eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3795

NGC 3795
Objekt NGC 3795 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3795 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 2.10'x0.5'
magnitud: V=13.2m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h40m6.7s; Dec= 58°36'45"
rödförskjutning (z): 0.004036
Avståndet från solen till NGC 3795: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 17.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3795 : PGC 36192, UGC 6629, MCG 10-17-38, CGCG 292-17, IRAS 11373+5853

Närliggande objekt: NGC 3794, NGC 3795A, NGC 3795B, NGC 3796

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.